Me olemme ZertiForest

ZertiForest Oy on metsänomistajien perustama yritys. Olemme myös jokainen yrittäjiä omilla tahoillamme. Haluamme tehdä työtä luonnossa, ympäristön hyväksi. Jaamme huolen maapallomme tulevaisuudesta, ja uskomme, että metsää hoitamalla teemme osamme ilmastonmuutosta vastaan.

Meidän mielestämme metsien hyvinvointi ja biomassan lisääntyminen ovat tärkeä osa kestävää kehitystä. Panostamme voimakkaasti uusimpaan teknologiaan ja tutkimustietoon, jotta voimme varmistaa sekä omien että asiakkaidemme metsien jatkuvan kasvun ja biomassan ylläpidon.

Hoidamme asiakkaidemme metsiä samoin kuin omiamme: kestävästi, laadukkaasti ja huolellisesti. Siten voimme taata metsälle vakaan ja jatkuvan kasvun. Tarjoamalla Ilmastoviisas metsänhoito -periaatteella tehtävää metsänhoitoa myös muille metsänomistajille rakennamme tulevaisuutta yhdessä.

Mikäli tahdot, että pidämme huolen sinunkin metsästäsi ja myynnistäsi, ota rohkeasti yhteyttä!

ZertiForest™-palvelukokonaisuus metsänomistajille

  • Hoitosuunnitelman teko
  • Raivaustyöt
  • Harvennushakkuut suunnitelman mukaisesti
  • Istutuspalvelu sovitun mukaisesti (tiheys, lajit)
  • Mahdollinen lannoitus istutuksen yhteydessä
  • Digitaalinen metsätaloussuunnitelma
  • Metsän digitalisointi ja laskenta hiilinielun kasvusta
  • ZertiCarbon-alustan käyttö
  • CO2-tonnien sitoutus- ja myyntimahdollisuus