Metsänhoitoa metsän ehdoilla

ZertiForest™ tarjoaa metsänomistajille hoitokokonaisuutta, joka pitää sisällään useita eri toimenpiteitä, jotka tukevat ilmastoviisaan metsänhoidon tavoitteita. 

Ilmastoviisas metsänhoito  -kokonaisuuteen kuuluvat toimenpiteet tehdään metsää säästäen ja huomioimalla kunkin metsäalueen erityispiirteet. Tavoitteena on hoitaa metsää kestävästi, samalla lisäten sen kasvupotentiaalia. Tällä tavalla metsä elää, kasvaa ja sitoo hiilidioksidia vuosi vuodelta. Metsä on yksi tärkeimmistä hiilinieluista ja vanhakin metsä voi toimia hiilinieluna, mikäli harvennushakkuut, istutus ja ylläpitohoito suoritetaan suunnitellusti ja suurella sydämellä. Operaattorimme on koulutettu toimimaan PEFC- ja FSC-ympäristösertifikaattien mukaan.

Metsien hoidossa luontoa säästävät metsäkoneet ovat avainasemassa. ZertiForest™ käyttää harvennushakkuissa ja nuoren metsän kunnostusprojekteissa metsäkoneita, jotka keveytensä ja ketteryytensä vuoksi säästävät maaperää ja puustoa. Yhteistyökumppanimme on ruotsalainen Malwa, jonka koneet sopivat erityisesti säästävään metsätyöhön.

Jokainen ZertiForest™-metsäprojekti aloitetaan kuuntelemalla omistajan toiveet ja tavoitteet. Tarjoamme kokonaispaketin ”avaimet käteen”, sisältäen kaikki tarvittavat harvennus-, raivaus- ja istutuspalvelut. Mätästämme, istutamme, kastelemme taimet ja lannoitamme sen mukaan mitä metsä tarvitsee.  Lannoitus auttaa puuntaimea selviytymään ja kasvamaan tehokkaasti, jolloin biomassa lisääntyy. Jokaisesta istutetusta taimesta kerätään paikkatieto ja aikaleima.

Kestävästi hoidettuun metsään kuuluvat eri puulajit, jotka tarjoavat kasvumahdollisuudet erilaisille eliöille ja eläimille. Monimuotoisuus tukee metsän kasvua ja eläin- sekä kasvikunnan laajan kirjon ylläpitoa. Mielestämme havu- ja lehtipuut kuuluvat samaan metsään.

Taimien istutuksessa yhteistyökumppanimme on Risutec, jonka tehokkaat koneet pystyvät toimimaan melkein missä metsätyypissä tahansa. 

Sinun metsästäsi hiilinielu?

Jokainen metsä tai taimitettava palsta voi olla hiilinielu.

Hiilinieluista, päästöoikeuksista ja päästökaupasta puhutaan paljon. Yksinkertaistetusti kyse on siitä, että yritykset voivat kompensoida hiilidioksidipäästöjään hankkimalla päästöoikeuksia, eli maksamalla eri toimijoille työstä, jolla maapallon ilmakehässä olevaa hiiltä sidotaan toiseen muotoon. Hiilidioksidia ei voi poistaa maapallolta, mutta sitä sitoutuu esimerkiksi kasvavaan metsään. Mikäli harvennushakkuut, taimitus ja lannoitus hoidetaan hyvin, metsä kasvaa tehokkaasti.

ZertiForest tarjoaa metsänomistajalle ainutlaatuisen mahdollisuuden ansaita rahaa metsänsä kasvulla, ilman että puita hakataan tai maata myydään. Sitoutumalla hiilinieluprojektiin voi metsänomistaja kymmenkertaistaa metsästä saatavan tuoton kasvukauden aikana.

Miten se toimii?

Kun metsän puuaines ja kasvupotentiaali on kartoitettu skannaamalla, tehdään metsälle hoitosuunnitelma, jossa tarkkaillaan pitkän aikavälin kasvuennustetta. Sen jälkeen digitaalinen data viedään ZertiCarbon-järjestelmään, jonka avulla kasvun päästöoikeudet voidaan listata ja myydä turvallisesti. Metsä voidaan tämän jälkeen luokitella hiilinieluksi, joka voidaan puolestaan lohkoa CO2-tonneihin perustuviksi päästöoikeuksiksi.

Juuri näitä CO2-tonneja ostavat yritykset, jotka kompensoivat niiden avulla päästöjään. Kun sekä metsänomistaja että päästöoikeuksien ostaja sitoutuvat vuosiksi, metsä säilyy ja kasvaa hyvin. Tähän ZertiForest tarjoaa täydellisen palvelukokonaisuuden. Yhdessä voimme säästää metsää ja tehdä maapallosta puhtaamman paikan elää.