Päästö­kompensaatiot

Päästökompensaatio tarkoittaa rahallista hyvitystä, jolla kumotaan aiheutettujen kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset rahoittamalla päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia toisaalla.

Hyvin hoidettu metsä on yksi tehokkaimmista hiilinieluista.

ZertiForest™ on kotimainen toimija vapaaehtoisella päästöhyvitysmarkkinalla, joka tuottaa ja välittää todellisia hiilinieluja. ZertiForestin hiilinieluja on kahdenlaisia: ZertiForestin itsensä istuttamia taimikkoja ja metsiä sekä yhteistyössä metsänomistajien kanssa digitoituja ja päästökauppaan sitoutettuja metsäalueita. Kaikki ZertiForestin CO2-päästöjen hillintään tarkoitetut alueet on GPS-datan kautta todennettavissa. Läpinäkyvyys, luotettavuus ja tarkka data ovat toimintamme ydin.

Olemassa olevien metsien lisäksi ZertiForest™ istuttaa omistamilleen maapohjille uutta metsää kasvamaan hiilinieluksi. Vuonna 2022 olemme metsittäneet 100 hehtaaria istuttamalla yli 84 000 uutta tainta. Käytännössä oikein hoidettuna tämä tarkoittaa jatkuvasti kasvavaa biomassaa, joka sitoo itseensä hiilidioksidia.

Kauttamme voit tehdä ilmastoteon, joka on sijoitus tulevaisuuteen – niin ilmastonäkökulmasta kuin taloudellisestikin.

Sijoittajat, yksityishenkilöt ja yritykset

ZertiForestin ja ZertiCarbonin tuottamalla mallilla voi tehdä päästöoikeuskauppaa, joka on läpinäkyvää, todennettavaa ja mitattavissa olevaa. Olennaista on, että sekä myyjä että ostaja saavat tarkat dokumentaatiot ja työkalut päästöoikeuksien seurantaan.

Kun valitsette CO2-päästöjen kompensaatioon ZertiForestin, saatte kumppaniksi kotimaisen toimijan joka tuntee metsät. Hoidamme metsää ilmastoviisaan metsänhoidon periaatteiden mukaisesti, niin että metsässä toteutuu monimuotoisuus. Eri ikäiset ja lajiset puut kuuluvat suomalaiseen metsään.

Käytämme viimeisintä analytiikkaa sekä arvioita puulajien kasvuoletuksista. Pystymme laskemaan eri metsäalueiden biomassaennusteen luotettavasti. Varmistamme, että vuosittainen kasvu on vähintään oletettu määrä – hyvin hoitamalla metsä normaalisti ylittää nämä tavoitteet.

Metsän lisäkasvu muunnetaan päästöoikeuksiksi (CO2 token/tonni) lohkoketjualustalla. Data on murtamaton, eikä sitä voi kopioida. Päästöoikeuden ostaja voi luottaa siihen, että metsä on olemassa, eikä sitä ole kopioitu. GPS-koordinaattien avulla metsän voi todentaa ja kohdentaa luotettavasti.

Tokenisoitu hiilidioksiditonni on taloudellisesti kannattava myös sijoituskohteena. Co2-hillintätonnin hinta on yli kaksinkertaistunut vuoden 2021 aikana. Tämä tarkoittaa huomattavaa ansaintapotentiaalia.